Concurrentie-inzichten binnen Google Ads

Leestijd: 5 minuten

Voor het optimaliseren van campagnes binnen Google Ads is het onder andere belangrijk om je concurrenten goed in kaart te kunnen brengen. Hoe kun je nou inzien met wie je de concurrentie aangaat binnen je campagnes? En wat kun je met deze informatie doen? Onder andere het Veilinginzichten rapport geeft hiervoor goede inzichten.

Wat is het Veilinginzichten rapport?
Het Veilinginzichten rapport binnen Google Ads kan je meer vertellen over de campagnes die je concurrenten voeren. Aan de hand van het Veilinginzichten rapport kun je je eigen prestaties vergelijken met die van andere adverteerders binnen dezelfde veilingen. Deze gegevens kun je zowel op account-niveau als campagne-niveau bekijken.

Welke statistieken kunnen we inzien?
Binnen het Veilinginzichten rapport zijn verschillende interessante statistieken inzichtelijk aan de hand waarvan we bepaalde (voorzichtige) conclusies kunnen trekken.

Onderstaand een voorbeeld van het Veilinginzichten rapport op account-niveau:

In de eerste kolom staan de domeinen waarmee je de concurrentie aangaat. Vervolgens zie je verschillende kolommen met data. Een uitleg van de data die je hier ziet:

  • Vertoningspercentage (Impression Share): Het vertoningspercentage geeft aan hoe vaak jouw advertenties zijn weergegeven in vergelijking met het mogelijke aantal vertoningen waarvoor je advertenties in aanmerking kwamen. In bovenstaande tabel heeft “be” het hoogste vertoningspercentage, wat betekent dat zij vaker worden weergegeven dan “wij”. Dit kan gerelateerd worden aan het budget dat deze partij inzet, hoogstwaarschijnlijk zal dit hoger zijn. Echter, ook hebben andere zaken invloed op de mate waarin je in aanmerking komt voor een vertoning zoals je targetinginstellingen, biedingen en kwaliteitsscores.

Voor optimale zichtbaarheid is het dan ook super belangrijk om te zorgen dat je deze zaken op orde hebt en bijvoorbeeld goede kwaliteitsscores nastreeft. Een goede kwaliteitsscore zorgt er niet alleen voor dat je beter wordt vertoond, je betaalt hierdoor ook minder voor je CPC biedingen.

Biedingen zijn tegenwoordig vaak geautomatiseerd, wat wij ook zeker adviseren, waardoor je onder andere met goede kwaliteitsscores het verschil kunt maken.

  • Overlappercentage (Overlap Rate): Het overlappercentage geeft aan hoe vaak je advertentie tegelijkertijd met je concurrenten wordt vertoond. Vanuit bovenstaand overzicht betekent dit dat be in 54% van de gevallen tegelijkertijd met ons wordt weergegeven.

Vrijwel altijd word je advertentie weergegeven tegelijkertijd met andere concurrenten: Dit maakt het extra belangrijk dat je zorgt voor aantrekkelijke en aansprekende advertenties! Kijk hierbij zowel naar de concurrent die het vaakst tegelijkertijd wordt vertoond, maar ook naar diegene die iets minder vaak tegelijkertijd worden vertoond.

Een functie binnen Google Ads die je kunt gebruiken om advertenties van concurrenten in te zien op specifieke zoekwoorden en op een specifieke locatie is de “Advertentievoorbeeld en -diagnosetool”.

cocnurrentie-inzichten_afb-4

Gebruik de tool om te kijken of en hoe je advertentie wordt weergegeven op een bepaalde zoekopdracht.

Extra inzicht

Kijk ook naar alle statistieken tezamen. In de afbeelding met Veilinginzichten zie je dat het Vertoningspercentage van “Colifac.be” slechts <10% is. Echter, het overlappercentage is daarentegen relatief hoog. Op accountniveau concurreer je dan wellicht niet met deze concurrent (gekeken naar vertoningspercentage), maar wellicht in bepaalde gebieden / binnen bepaalde campagnes wel.

  • Percentage hogere positie (Position above rate): Dit percentage geeft aan hoe vaak je advertentie of de advertentie van een andere adverteerder op een hogere positie werd weergegeven, wanneer beiden advertenties tegelijkertijd werden vertoond.
  • Percentage bovenaan pagina (Top of page rate): Dit percentage geeft aan hoe vaak je advertentie of de advertentie van een andere adverteerder bovenaan de pagina werd weergegeven (in de top 3).
  • Percentage bovenaan pagina (Abs. Top of page rate): Dit percentage geeft aan hoe vaak je advertentie of de advertentie van een andere adverteerder helemaal bovenaan de pagina werd weergegeven (positie 1).

Extra inzicht

Gekeken naar bovenstaande drie statistieken tezamen kun je zien welke concurrenten hoogstwaarschijnlijk te veel bieden én of je zelf wellicht teveel bied. In de afbeelding zie je bijvoorbeeld dat het vertoningspercentage van “Livin24.com” relatief laag is met 12%, maar dat deze website wel in 65,8% van de gevallen bovenaan de pagina wordt weergegeven en in 31,8% zelfs op positie 1. Hoogstwaarschijnlijk is dit een adverteerder die agressief biedt, maar relatief weinig wordt weergegeven. Dit is een heel andere vorm van concurrentie dan iemand die veel wordt vertoond én ook vaak tegelijkertijd.

  • Overtreffingspercentage (Outranking share): Tot slot zien we nog een kolom met het zogenaamde overtreffingspercentage. Dit percentage geeft aan hoe vaak jouw advertenties hoger worden weergegeven dan die van een andere adverteerder óf wanneer jouw advertenties zijn weergegeven en die van een andere adverteerder niet.

Extra inzicht

Wanneer jouw “Abs. Percentage bovenaan pagina” hoger ligt dan de “Overtreffingspercentages” dan is de kans groot dat je vaak in de top 3 wordt weergegeven, maar je concurrenten waarschijnlijk op positie 1 of 2.

Grote hoeveelheid data inzichtelijk maken?
Wanneer je met grote accounts te maken hebt kan het tijd besparen wanneer je binnen DataStudio een heatmap tabel maakt waarin sneller veel data inzichtelijk te maken is.

cocnurrentie-inzichten_afb-7

Binnen DataStudio is het bovendien gemakkelijker om je data te segmenteren, wanneer je bijvoorbeeld onderscheid wil maken in branded en non-branded campagnes.

Kortom: Binnen Google Ads zijn er verschillende inzichten die je kunnen helpen je concurrentie in kaart te brengen, zowel op account-niveau als specifiek per campagne. Deze inzichten kunnen jou weer verder helpen met het optimaliseren van je eigen campagnes. Welke type advertenties zetten jou concurrenten in? Welk type extensies gebruiken ze? Afhankelijk van het type bedrijf en het type product waarvoor je een analyse uitvoert kunnen andere punten belangrijk zijn. Denk bijvoorbeeld aan de reisbranche, waarvoor bepaalde perioden extra belangrijk zijn, maar waarbij dit ook weer verschilt per locatie.

Wil je meer weten over het in kaart brengen van je concurrenten binnen Google Ads of heb je een ander online marketing vraagstuk? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Meer updates?

We houden je graag op de hoogte.

  • Alle nieuwste ontwikkelingen over zoekmachine adverteren
  • Exclusieve uitnodigingen over kennisevents
  • Laatste ontwikkelingen binnen online marketing en meer
  • Maximaal één keer per maand

Meer blogs over

zoekmachine adverteren

50%

Je bent er bijna

Waar mogen we hem naar toe sturen?