Opt-in

Opt-in is een term die wordt gebruikt in e-mailmarketing om het proces te beschrijven waarbij een persoon actief toestemming geeft om e-mails te ontvangen. Dit wordt doorgaans bereikt door een checkbox aan te vinken tijdens het aanmeldingsproces op een website of platform, of door een apart formulier in te vullen waarin specifiek om deze toestemming wordt gevraagd.

Hoe wordt Opt-in gebruikt?

In de context van e-mailmarketing wordt Opt-in gebruikt om een lijst met e-mailadressen op te bouwen van personen die geïnteresseerd zijn in het ontvangen van marketingberichten. Hierdoor kan de verzender er zeker van zijn dat de personen die hun e-mails ontvangen deze ook daadwerkelijk willen ontvangen. Dit draagt bij aan de relevantie en effectiviteit van e-mailcampagnes.

Waarom is Opt-in belangrijk voor E-mailmarketing?

Opt-in is essentieel voor e-mailmarketing om verschillende redenen. Ten eerste helpt het bedrijven om te voldoen aan privacywetgeving zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in de Europese Unie, die vereist dat personen expliciet toestemming geven voor het ontvangen van marketinge-mails.

Ten tweede kan Opt-in helpen om de kwaliteit van een e-maillijst te verbeteren, omdat personen die zich hebben aangemeld waarschijnlijk ge├»nteresseerd zijn in de producten of diensten van het bedrijf. Dit kan leiden tot hogere open- en klikpercentages, wat resulteert in een betere betrokkenheid en hogere conversieratio’s.

Kennisbank