Cost-per-acquisition (CPA)

Cost-per-Acquisition (CPA), ook wel kosten per acquisitie genoemd, is een metric in Search Engine Advertising (SEA) waarmee je de gemiddelde kosten kunt meten die je maakt om een nieuwe klant of conversie te verwerven. Het geeft aan hoeveel je gemiddeld moet uitgeven om een specifieke actie te bereiken, zoals een aankoop, een inschrijving of een download.

Hoe wordt CPA berekend?

CPA wordt berekend door de totale kosten van een SEA-campagne te delen door het aantal behaalde conversies. Het resultaat is de gemiddelde kosten per conversie.

Bijvoorbeeld, als je €500 hebt uitgegeven aan een campagne en je hebt 10 conversies behaald, is je CPA €50.

Gebruik van CPA in SEA

CPA is een belangrijke metric in SEA, omdat het je in staat stelt om de efficiëntie van je advertentiecampagnes te meten en te optimaliseren. Door je CPA te monitoren en te verlagen, kun je de kosteneffectiviteit van je campagnes verbeteren en een beter rendement op je advertentie-investeringen behalen.

CPA wordt vaak gebruikt in combinatie met andere belangrijke metrics, zoals klikken, conversieratio en gemiddelde orderwaarde, om een holistisch beeld te krijgen van de prestaties van je SEA-campagnes.

Waarom is CPA belangrijk voor SEA?

CPA is belangrijk omdat het je inzicht geeft in de kosten die je moet maken om een gewenste actie te realiseren. Door de CPA te optimaliseren, kun je je budget effectiever inzetten en de winstgevendheid van je SEA-activiteiten vergroten.

Een lagere CPA betekent dat je efficiënter nieuwe klanten of conversies kunt verwerven tegen lagere kosten, wat leidt tot een hogere ROI. Het stelt je ook in staat om je marketingbudget te beheren en te alloceren op basis van de prestaties van je campagnes.

Door continu je CPA te monitoren, testen en optimaliseren, kun je je SEA-strategie verfijnen en een betere return on investment behalen.

Kennisbank